Жинақтар

«I-Есік оқулары:
Алтын адам және Еуразияның дала белдеуінің көшпенділер
археологиясының мәселелері» атты
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференция
МАТЕРИАЛДАРЫ

ІІ ЕСІК ОҚУЛАРЫ
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30-жылдығына арналған
«Еуразия далалық белдеуіндегі мемлекеттіліктің пайда болуы
мен дамуы: алғышарттары, кезеңдері, салдары» тақырыбындағы
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференция
МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ

ІІІ Е С І К О Қ У Л А Р Ы
«Орталық Азияның жазба ескерткіштері
(аударма және интерпретациялау мәселелері)» тақырыбындағы
Халықаралықғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының
материалдар жинағы

ТАЛҒАР ЖӘНЕ ҚОЙЛЫҚ ҚАЛАШЫҚТАРЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНЫҢ
ЧАНЪАНЬ-ТЯНЬ-ШАНЬ ДӘЛІЗІНІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ РЕТІНДЕ»
АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК СЕМИНАР МАТЕРИАЛДАРЫ

ІV Е С І К О Қ У Л А Р Ы
«Музей кеңістігінде тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қорғау,
зерттеу және пайдаланудың өзекті мәселелері»
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының
МАТЕРИАЛДАРЫ